Støvlekast

Regler:

Man leger legen ved, at deltagerne lægger sig på maven over en bænk uden at røre jorden. Herefter klemmes støvlen mellem fødderne, og hænderne holdes foldet på ryggen. Nu gælder det om at kaste støvlen henover hoved så langt man kan (Pas på, at I ikke rammer jer selv i hovedet!).

Hvis det viser sig at være for svært at ligge ned og kaste støvlen, kan man også stå op med spredte ben og kaste støvlen, med hænderne, gennem benene og hen over ryggen.

Hver deltager får tre forsøg, og den som kaster længst har vundet.

Historie:

Støvlekast stammer helt tilbage fra renæssancen for 500 år siden, hvor det blev brugt af både børn og voksne. Børnene brugte legen som et middel til at socialisere og skabe nye venskaber. Hvorimod de voksne brugte legen til fester og andre større arrangement som et sjovt indslag.